ZASADY OGÓLNE

Artykuły należy przesyłać na adres mailowy redaktora wybranego numeru tematycznego przed upływem terminu zgłoszeń. Tytuły nadchodzących numerów, ich zakres tematyczny, jak również terminy zgłoszeń i adresy mailowe redaktorów numerów znajdują się tutaj.

 

STRUKTURA ARTYKUŁU

Każdy artykuł powinien zawierać następujące elementy:

– informacje o autorach (imię i nazwisko; afiliacje: uczelnia, wydział, katedra; e-mail),

– tytuł artykułu,

– abstrakt w j. polskim (maksymalnie 200 wyrazów),

– słowa kluczowe w j. polskim (maksymalnie 8),

– klayfikacja JEL,

– abstrakt w j. angielskim (maksymalnie 200 wyrazów),

– słowa kluczowe w j. angielskim (maksymalnie 8),

– treść artykułu,

– bibliografia. 

WYMOGI EDYTORSKIE

  • marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny – 2 cm, dolny – 2 cm,
  • czcionka: Times New Roman, 12 px,
  • interlinia – 1,5 wiersza.

Tekst (w tym tabele, ryciny, cytowania) powinien być przygotowany zgodnie ze stylem APA. Wszelkie informacje dotyczące formatowania znajdują się na oficjalnej stronie APA. Jako wzór mogą posłużyć też artykuły umieszczone na stronie.